Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες.(Ολοκληρώθηκε))

Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες.(Ολοκληρώθηκε))

Ολοκληρώθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ερωτήσεις στις 17/6/2020,το σεμινάριο από απόσταση με θέμα: “Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς ελαιώνες”

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο και την ΚΟΙΝΣΕΠ Ποιότητα plus

Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες.(Ολοκληρώθηκε))
Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες.(Ολοκληρώθηκε))
Φυτοπροστασία και σωστή διαχείριση σε συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες.(Ολοκληρώθηκε))