«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση» Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ

Tο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ

σε συνεργασία με τον AIRO Ιταλίας διοργανώνουν 

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο

Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση» 

 

 

Συμμετέχουν με παρουσιάσεις

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ Fillipo Falugiani

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ  Γιάννης Τσιβουράκης

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ  Παναγιώτης Μαγγανάς

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ  Ελευθερία Γερμανάκη

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου, για συμμετοχή LIVE μέσω ΖΟΟΜ  Μανώλης Καρπαδάκης