Βιωματικό Σεμινάριο στο Ηράκλειο, στις 30 Οκτωβρίου 2021, για την ποιότητα, την οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου και τις σωστές πρακτικές ελαιοποίησης, από το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ