«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση» Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο

Tο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ

σε συνεργασία με τον AIRO Ιταλίας διοργανώνουν 

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο

Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση» 

Οκτώ ωρών, με δοκιμή  20  δειγμάτων και χορήγηση πιστοποιητικού ελαιογνωσίας Α΄επιπέδου

Τόπος διεξαγωγής: Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, στο Ρέθυμνο (περιοχή Τρία Μοναστήρια)

 

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο «Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο «Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο «Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο

 

 

 

 

 

 

«Ελαιόλαδο, Γαστρονομία & Οργανοληπτική Αξιολόγηση»  Βιωματικό Σεμινάριο στις 20 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο