Ακύρωση σεμιναρίου μετά από απόφαση του διοργανωτή ή λόγω ανωτέρας βίας

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας σε προγραμματισμένο σεμινάριο, ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή προκαταβολής ή του συνολικού ποσού, ο ενδιαφερόμενος δικαιούνται να ζητήσει την ακέραιη επιστροφή των αντίστοιχων ποσών που έχει καταβάλει, εάν δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία.
Ο διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης του. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν εκπαιδευόμενοι τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, (απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος που είναι εκτός του εύλογου ελέγχου του διοργανωτή, που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του συνόλου ή μέρους ενός σεμιναρίου, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν, εφόσον συμφωνήσει και ο ενδιαφερόμενος με τις αλλαγές, διαφορετικά ο διοργανωτής θα επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί.

Μεταβολή ή ακύρωση συμμετοχής σε σεμινάρια ή παροχής υπηρεσιών, ή αγοράς προϊόντων  λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας που έχει ήδη συμφωνηθεί, ή την αγορά κάποιου προϊόντος που έχει ήδη αιτηθεί οφείλει να αποστείλει άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντος, η της παροχής υπηρεσιών,  το σχετικό αίτημα του στο lab@oliveoiltastinglab.gr
Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο έως 7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.
Για ακύρωση της συμμετοχής σε σεμινάριο από τον ενδιαφερόμενο, 6 ημέρες  πριν την ημερομηνία έναρξης σεμιναρίου, επιστροφή 30% του ποσού.
Για επιστροφή ελλαττωματικού προϊόντος (με υπαιτιότητα του Εργαστηρίου μας), θα γίνετε δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος.
Για ακύρωση υπηρεσίας που έχει ήδη συμφωνηθεί , και εφόσον δεν έχει παρέλθει το 50% του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκειας αυτής, θα γίνετε επιστροφή του 30% του συνολικού ποσού.
Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η ιστοσελίδα μας έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της εταιρίας:
Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.
Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας.
Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.