Πληρωμές προς το Εργαστήριό μας

Για εξόφληση των υποχρεώσεών σας προς το Εργαστήριο, καταγράψτε το ποσό και την αιτιολογία πληρωμής, για να προστεθούν στο καλάθι σας και να μπορέσετε να προχωρήσετε στους τρόπους πληρωμής.