Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριό μας «Το Ελαιόλαδο στην επαγγελματική κουζίνα και εξοικείωση με την Οργανοληπτική Αξιολόγηση»

Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριό μας «Το Ελαιόλαδο στην επαγγελματική κουζίνα και εξοικείωση με την Οργανοληπτική Αξιολόγηση»

Με πολύ ενδιαφέρον αλλά και συμμετοχές ολοκληρώθηκε το σεμινάριό μας «Το Ελαιόλαδο στην επαγγελματική κουζίνα, εξοικείωση με την Οργανοληπτική Αξιολόγηση», το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2018.

Οι καταξιωμένοι ομιλητές μας, ανέλυσαν τα παρακάτω θέματα: 

 • Κατηγορίες ελαιολάδου και σωστή επιλογή ανάλογα με τη χρήση                                                                                              
 • Χρήση ελαιολάδου στην επαγγελματική κουζίνα (ιδιαιτερότητες και οφέλη)                                                                              
 • Ελαιόλαδο και βασικές διαφορές του με τα υπόλοιπα έλαια στο μαγείρεμα και τηγάνισμα                                                        
 • Τηγάνισμα σε Ελαιόλαδο, μέτρηση οξείδωσης ελαιολάδου                                                                                                        
 • Κοστολόγηση χρήσης διαφορετικών ελαίων στο τηγάνισμα                                                                                                       
 • Επίδραση ελαιολάδου στη γεύση και τη βιολογική αξία του φαγητού                                                                                        
 • Κριτήρια επιλογής ελαιολάδου
 • Το ελαιόλαδο στο τραπέζι του εστιατορίου, νέα νομοθεσία                                                    
 • Εξοικείωση με την οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδο                                                                                                        
 • Νομοθεσία, Μεθοδολογία, Κατηγορίες, θετικές – αρνητικές ιδιότητες                                                                                          
 • Δοκιμές πρότυπων δειγμάτων, δοκιμές διαφορετικών ποικιλιών αλλά και προϊόντων της αγοράς