Έναρξη Συνεργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το εργαστήριo μας

Έναρξη Συνεργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το εργαστήριo μας

 

Ανακοίνωση Συνεργασίας

 

Από τον Φεβρουάριο του 2020 έχει υπογραφεί επίσημο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Φορέα  «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)» διά της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ), και του Φορέα “Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου (Εργ. ΟΑΕΛ-ΑΣΡ)”.

Τομείς συνεργασίας:

Α) Συν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ειδικών σχολείων δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση αγροτών σε θέματα ελαιοκομίας και ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, αλλά και άλλων συναφών δραστηριοτήτων που θα έχουν ως σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης προς την επιστημονική κοινότητα, τις μικρές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες αλλά και το ευρύ κοινό, 

Β) Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, με απώτερο στόχο τη δικτύωση των δύο δομών και την από κοινού αξιοποίηση των υποδομών, του προσωπικού και της τεχνογνωσίας

 Γ) Επεξεργασία και συν-σχεδιασμό στοχευμένων επιχειρησιακών παρεμβάσεων καθώς και τεκμηριωμένων προτάσεων, σε εξειδικευμένα αντικείμενα ενδιαφέροντος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

 Δ) Από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email