Ημερίδα Εξοικείωσης στην Ποιότητα και Εισαγωγή στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδου για τους επαγγελματίες του κλάδου

Ημερίδα Εξοικείωσης στην Ποιότητα και Εισαγωγή στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδου για τους επαγγελματίες του κλάδου

Ημερίδα Εξοικείωσης στην Ποιότητα και Εισαγωγή στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδου για τους επαγγελματίες του κλάδου
Ημερίδα Εξοικείωσης στην Ποιότητα και Εισαγωγή στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδου για τους επαγγελματίες του κλάδου
Ημερίδα Εξοικείωσης στην Ποιότητα και Εισαγωγή στην Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελαιολάδου για τους επαγγελματίες του κλάδου

Το Σάββατο 8/9 πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριo μας ημερίδα εξοικείωσης με την ποιότητα και την οργανοληπτική αξολόγηση ελαιολάδου, στα πλαίσια ενημέρωσης των επαγγελματιών του κλάδου, με προβολή σχετικών στοιχείων, δοκιμές δειγμάτων αλλά και ανοικτή συζήτηση.