Το Εργαστήριο μας συμμετείχε δυναμικά σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης

Το Εργαστήριο μας συμμετείχε δυναμικά σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης

Το Εργαστήριο μας συμμετείχε δυναμικά σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης

Το Εργαστήριο μας συμμετείχε δυναμικά σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης     Το Εργαστήριο μας συμμετείχε δυναμικά σε εκδήλωση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης

Συμμετείχαμε δυναμικά στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης για την απανταχού ομογένεια, στην Αγιά Χανιών, την Πέμπτη 9 Αυγούστου.