Η συμμετοχή της κας Γερμανάκη ως κριτής σε διαγωνισμούς διεθνούς κύρους όπως Νεας Υόρκης (NYIOOC)

Η συμμετοχή της κας Γερμανάκη ως κριτής σε διαγωνισμούς διεθνούς κύρους όπως Νεας Υόρκης (NYIOOC)

Με την συμμετοχή της κας Γερμανάκη ως κριτής σε διαγωνισμούς διεθνούς κύρους όπως Νεας Υόρκης (NYIOOC), Ισραήλ (TERRAOLIVO) και Ιταλίας (EVO-IOOC), στηρίζουμε και προβάλουμε το ελληνικό ελαιόλαδο.

Δείτε περισσότερα εδώ.