ΛΙΠΑΝΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΙΑΣ

Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση της ελιάς

Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση της ελιάς

Με εξαιρετική ανάλυση από τον δρ. Μετζιδακη και την κα Γερμανάκη , τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Ιανουαρίου το σεμινάριο μας “Λίπανση, Κλάδεμα ελιάς και εισαγωγή στην οργανοληπτικη αξιολόγηση ελαιολάδου”. Πολλές οι συμμετοχές, έντονο το ενδιαφέρον και σύμμαχος μας ο εξαιρετικός καιρός !το Σάββατο 12 Ιανουαρίου

Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς
Βιωματικό Σεμινάριο για το Κλάδεμα και την Λίπανση  της ελιάς